četvrtak, 9. lipnja 2016.

Čovek dolazi kod doktora…

screen-03.21.18[09.06.2016]
Čovek dolazi kod doktora da uzme medicinski test svoje žene Marije. Bolničarka ga smrknuto dočekuje:
• Žao nam je, ali je došlo do zbrke između testa vaše žene i druge žene sa istim imenom, pa sad ne znamo koji test ide uz koju Mariju. Iskreno rečeno, ne znamo da li je stanje loše ili još gore.
• Pa kako to? Šta pokazuju testovi? ­ čovek je totalno zbunjen.
• Jedan test pokazuje Alchajmer, a drugi sidu, pa ne znamo koja od čega boluje.
• Pa šta da radim?
• Doktor vam preporučuje da odvedete vašu ženu u centar grada i tamo je ostavite, pa ako sama dođe kući, ni u kom slučaju je nemojte je*ati.

0 komentari