srijeda, 1. lipnja 2016.

Čovjek leži na samrtnoj…

screen-22.25.4828.04.2016-15-26
Čovjek leži na samrtnoj postelji, oko njega obitelj, žena i četiri sina. Trojica od njih lijepi, naočiti momci, a najmlađi je mali, ružan i buljook. Kada su sinovi izašli, čovjek kaže ženi:
– Draga, želio bih umrijeti mirno. Reci mi sada slobodno: da li je najmlađi sin moj?


– Dragi mužu, možeš umrijeti mirno, kunem ti se svime što mi je najsvetije da je on tvoj sin.
Čovjek sljedećeg trenutka sa mirnim osmijehom na licu ispusti dušu, a žena padne na koljena:
– Gospode hvala ti što nije pitao za prvu trojicu!

0 komentari