petak, 3. lipnja 2016.

Otišla Ciganka u porodilište…

screen-22.25.4828.04.2016-15-26
Otišla Ciganka u porodilište da se porodi. Došao Ciga u posetu, a doktor ga upita kako će mu se zvati dete. Ciga odgovori:

●Drogan.●Kako Drogan? Gde si to čuo? – pita doktor.

Ciga odgovori:

●Na TV-u: “Igraj za život, Drogane!”

0 komentari