utorak, 13. lipnja 2017.

Provjerite odmah serijski broj jer imate opasnot onda od ekspolozije:Upozorava nas sve proizvođač kućanskih aparata!

pxl_050315_10143029
Prodizvpđač kučanskih aparata kompanija Bosch se oglasila da svim potrošaćima koji imaju samostojeće plinske štednjake a da su izašli iz proizvodnje od 2009 do 2011. Upozorava se da zbog mogućeg oštećenog plinksog spoja na tim proizvodima te serije može doves to opasnosti. Obratite pažnju na broj modela i sadržaj pa ako piše NGU2155DN I 8912 da se odmah javite na servis dežurne linije na 015520888. Onda će vam Bosch doći u dom i uradit besplatnu zamjenu tog priključka. Ako prepoznate ovaj serijski broj zatvorite dovod plina i ne dirajte ništa dog serviser ne dođe. Za sada nije bilo prijavljeno slučajeva a Boschu se treba zahvaliti jer su odmah alarmirali sve potrošaće čak da će i vjerovatno biti u manjku u blagajni.


0 komentari