ponedjeljak, 18. rujna 2017.

VIC: Došao student da polaže poslednji…


Došao student da polaže poslednji ispit. Prvo pitanje, nema veze, drugo, nema pojma, treće, nema šanse. Kaže njemu profesor:

Pa šta ćemo sad, kolega, šta da Vam dam?

Postaviću Vam jedno pitanje, ako tačno odgovorite, dajte mi peticu, ako ne, bilo koju drugu ocjenu, osim petice.Nakon dugog razmišljanja profesor prihvati nagodbu.

Šta je to: zakonito, ali nelogično, logično, ali nezakonito i nezakonito i nelogično?

Profesor sad nagađa, ali student kaže da ništa nije tačno.
Na kraju profesor odustane i da mu osmicu.
Student onda kaže odgovor:

Zakonito, a nelogično je da imate ženu koja je 20 godina mlađa od Vas, logično, a nezakonito da Vaša žena ima ljubavnika, a nelogično i nezakonito je da ste njenom ljubavniku upravo dali osmicu.

0 komentari