ponedjeljak, 11. prosinca 2017.

„NIKAD NE ČINI DRUGOME ONO, ŠTO NE BI ŽELIO DA DRUGI UČINE TEBI“. – 20 NAJMUDRIJIH CITATA KONFUČIJA +


Konfučije (pravo ime Kung Čiju) bio je običan čovek, ali njegovo učenje često nazivaju religijom. Iako pitanja bogoslovije i teologije za konfučijanstvo nisu uopšte važni. Celokupno učenje se zasniva na moralu, etici i principima međusobne interakcije ljudi.
On je bio jedan od prvih koji je predložio ideju visokomoralnog harmoničnog drustva. Zlatno pravilo njegove etike zvučalo bi ovako:
„Nikada ne čini drugome ono, što ne bi želio da drugi učine tebi“.
Njegovo učenje je bilo opšteprihvaćeno, gotovo kao ideološka norma na nivou države, a ostalo je popularno skoro 20 vekova.Njegove su misli jednostavne i razumljive svakom čoveku – verovatno zato deluju inspirativno:
♦ Sreća – to je kada te razumeju, velika sreća – kada te vole, ogromna sreća – kada voliš ti.
♦ Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha, a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.
♦ Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni.
♦ Ako mrziš – znači da su te pobedili.
♦ Pre osvete – iskopaj dva groba.
♦ Zapravo, život je jednostavan, ali mi nastojimo da ga komplikujemo.
♦ Savete prihvatamo kap, po kap, ali zato ih delimo amperima.
♦ Dragi kamen se ne može ispolirati bez trenja. Tako i čovek, ne može postati uspešan bez brojnih, težih pokušaja.
♦ Zbog samo jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a takođe, i zbog jedne reči, često ga smatraju glupim. Uistinu moramo dobro paziti šta govorimo.
♦ Ja se ne ljutim ako me ljudi ne razumeju, – ljutim se, ako ja ne razumem ljude.
♦ Pokušajte biti bar malo bolji, i uvidećete da niste u stanju da učinite loše delo.
♦ U prošlosti, ljudi su učili da bi usavršili sebe. Danas uče, da bi iznenadili druge.
♦ Može se ceo život proklinjati mrak, a može da se upali i mala sveća.
♦ Došla nesreća – čovek je izrodio, došla je sreća – čovek je uzgojio.
♦ Lepote ima u svemu, ali nije dato svima da je vide.
♦ Plemenit čovek je u duši miran. Nedobronameran čovek je uvek u brigama.
♦ Nije velik onaj, koji nikad nije padao, velik je onaj koji je padao i ustajao.
♦ Još u mladosti treba odseći štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.
uspesnazena

0 komentari