srijeda, 13. prosinca 2017.

ŽENA SE VRAĆA KUĆI KASNO NOĆU, TIHO OTVARA VRATA SPAVAĆE...


Žena se vraća kući kasno noću, tiho otvara
vrata spavaće sobe, podiže prekrivač sa kr-
eveta i vidi četiri noge, uzima bejzbol palicu
i udara preko prekrivača što jače nekoliko
puta, odlazi u kuhinju po piće kad tamo vidi
svog supruga koji joj kaže:
-Tvoji roditelji su nam došli u posetu, dao
sam im naš krevet, nadam se da si ih već
pozdravila

0 komentari